Healing och att bli kurerad från en sjukdom, kan vara två olika saker. Healing är inte någon mirakelkur och handlar inte alltid om att kurera sjukdom och förhindra död. I de flesta fall krävs det ett samspel mellan healare och klient.

Framförallt måste klienten själv vilja ha healing.

Många har den inställningen att healing bara har fungerat när den fysiska kroppen antingen blivit fri från smärta eller symptom.
Vi vill ha synliga bevis. Healing är en successiv process, där vi på vägen tar det steg som är nödvändiga för helandet och det tar alltid tid.

Det kommer alltid att leda till en utvidgad förmåga att ta ansvar för sig själv och att utveckla större kontakt med den inre skaparkraften. För att förändra en livssituation måste det ske en attitydsförsändring på en mental nivå. Det vi väljer att projicera med våra tankar kommer verkligen att manifesteras på det fysiska planet.

Att enbart ha kärleksfulla och tacksamma tankar är att skapa ett liv fullt av kärlek och överflöd.

Effekter av healing:
1. Balanserar energi
2. Ökar medvetenhet
3. Helande
4. Förstärker energi
5. Arbetar på sjukdomens orsaksnivå
6. Frigör stress
7. Hjälper att frisläppa känslor
8. Ökar kreativiteten