Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki. Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande och det betyder också högre visdom, Gudsmedvetandet, den dolda styrkan, etc. Översättningen man väljer är beroende på trosuppfattning. Ki är livsenergin, som flödar genom allt levande; människor, djur och växter. Rei-ki är den livsenergin som bäst organiserar flödet av de underordnade formerna av livsenergi i sinnet och i kroppen.

Det är alltså en universell livsenergi som strömmar genom Reikiutövaren.
Denne använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för energin. Reikiutövaren behöver inte kunna ställa diagnos eller veta vad som
behöver helas. Reiki har större visdom än vi.

Utdrag ur ”Reiki – Naturlig healing genom den Universella Livsenergin”